Sklaffsk

Den här sidan är ännu så länge väldigt tom. Den hör till sklaffsk.sourceforge.net. Mer info kan möjligen finnas på motsvarande SourceForge-projektsida

I dagsläget är det enda som finns en vägkarta: sklaffRoadMap.pdf och en mängd ideer. Första målet är att få igång en sklaff som är likvärdig med den sklommon kör i dagsläget. Vill man ha synpunkter kan man yttra sig i forum här på SourceForge eller i något lämpligt möte på Sklommon.

Den är för tillfället David Krantz som håller i det här projektet.

SourceForge Logo